BANKA REZORT SĹŇAVA

Tvorba propagačných exteriérových vizualizácií.

ROVINKA RESIDENCE APARTMENTS

Tvorba propagačných interiérových vizualizácií.

TRENČÍN NOVÉ ZLATOVCE

Návrh vzorového bývania a grafické spracovanie propagačných materiálov.

RD PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Tvorba propagačných vizualizácií na podporu predaja.

HAMULIAKOVO DUNAJSKÁ RIVIÉRA

Návrh štandardov a tvorba propagačných interiérových a exteriérových vizualizácií.

MOJE HAMULIAKOVO

Tvorba propagačných interiérových a exteriérových vizualizácií.

ROVINKA CITY PARK RESIDENCE

Návrh štandardov a tvorba propagačných interiérových vizualizácií.

ROVINKA PRI HRÁDZI

Návrh vzorového bývania v trojdomoch a tvorba propagačných interiérových vizualizácií.

ROVINKA RESIDENCE II

Návrh vzorového bývania v dvojdomoch a tvorba propagačných interiérových vizualizácií.

MORAVANY NAD VÁHOM REZIDENCIA SEVERNÁ

Tvorba propagačných exteriérových vizualizácií.

VEĽKÉ ORVIŠTE ZA ZÁHRADAMI

Tvorba propagačných exteriérových vizualizácií.