projekt ROVINKA RESIDENCE APARTMENTS
ROVINKA

Tvorba propagačných interiérových vizualizácií.

projekt RD PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Tvorba propagačných vizualizácií na podporu predaja.

projekt NOVÉ ZLATOVCE
TRENČÍN

Návrh vzorového bývania a grafické spracovanie propagačných materiálov.

projekt DUNAJSKÁ RIVIÉRA
HAMULIAKOVO

Návrh štandardov a tvorba propagačných interiérových a exteriérových vizualizácií.

projekt MOJE HAMULIAKOVO
HAMULIAKOVO

Tvorba propagačných interiérových a exteriérových vizualizácií.

projekt CITY PARK RESIDENCE
ROVINKA

Návrh štandardov a tvorba propagačných interiérových vizualizácií.

projekt ROVINKA PRI HRÁDZI
ROVINKA

Návrh vzorového bývania v trojdomoch a tvorba propagačných interiérových vizualizácií.

projekt ROVINKA RESIDENCE II
ROVINKA

Návrh vzorového bývania v dvojdomoch a tvorba propagačných interiérových vizualizácií.

projekt REZIDENCIA SEVERNÁ
MORAVANY NAD VÁHOM

Tvorba propagačných exteriérových vizualizácií.

projekt ZA ZÁHRADAMI
VEĽKÉ ORVIŠTE

Tvorba propagačných exteriérových vizualizácií.